Zpět

Tabulka nejen rozhlasových pásemVysvětlivky:

AM je klasický rozhlas, zde stačí libovolný přijímač s požadovaným pásmem. Na krátkých vlnách radši s užší šířkou pásma okolo 5 kHz. CW, USB a LSB vyžaduje komunikační přijímač se záznějovým oscilátorem a dobrou stabilitou kmitočtu, pokud možno s šířkou pásma 2kHz pro telefonii a 0,5 kHz pro telegrafii. Digitální provozy mají vysoké nároky na stabilitu přijímače, v domácích podmínkách se většinou dekódují na PC, kde se propojí výstup přijímače se zvukovou kartou.

Poznámky:
Námořní pásmo v okolí 500 kHz sloužilo k telegrafnímu spojení především v nouzi, od roku 2000 je opuštěno. Na kmitočtech 500 - 510 kHz jsou slyšitelné experimentální amatérské majáky, v některých zemích je na kmitočtech okolo 490 kHz povolen radioamatérský provoz.
Radiotelegrafní provoz (CW) v námořních pásmech byl také k roku 2000 zrušen a nahrazen moderními radiokomunikačními prostředky.kHz kHz Pásmo Provoz
14 137,5 Navigace, časové signálydigi
135,7 137,8 Amatérské LW CW, slow CW
150 280 Rozhlasové DV (LW) AM
280 495 NDB - majáky A2
495 505 Námořní CW
522 1620 Rozhlasové SV (MW) AM
1600 1710 Rozhlasové "X" AM
1810 1860 Amatérské 160 m CW
1838 1842 Amatérské 160 m digi
1820 2000 Amatérské 160 m LSB
2182 - - Nám. volací a tísňový USB
2300 2500 Rozhlasové 120 m AM
2500 - - Časové signály
2850 3155 Letecké USB
3200 3400 Rozhlasové 90 m AM
3400 3500 Letecké USB
3500 3600 Amatérské 80 m CW
3580 3620 Amatérské 80 m digi
3600 3800 Amatérské 80 m LSB
3800 3950 Letecké USB
3900 4000 Rozhlasové 75 m AM
4063 4208 Námořní lodní 4MHz USB
4209,5 4219,5 Námořní 4MHz SITOR
4221 4351 Námořní 4MHz CW
4351 4438 Námořní pobřežní 4MHz USB
4650 4750 Letecké USB
4750 5060 Rozhlasové 60 m AM
5000 - - Časové signály
5480 5730 Letecké USB
5730 6295 Rozhlasové 49 m AM
6200 6312,5 Námořní lodní 6MHz USB
6314 6331 Námořní 6MHz SITOR
6332,5 6501 Námořní 6MHz CW
6501 6525 Námořní pobřežní 6MHz USB
6525 6765 Letecké USB
6890 7000 Rozhlasové 41 m AM
7000 7040 Amatérské 40 m CW
7040 7060 Amatérské 40 m digi
7060 7200 Amatérské 40 m LSB
7200 7600 Rozhlasové 41 m AM
8195 8415 Námořní lodní 8MHz USB
8416,5 8436,5 Námořní 8MHz SITOR
8638 8707 Námořní 8MHz CW
8707 8815 Námořní pobřežní 8MHz USB
8815 9040 Letecké USB
9250 9990 Rozhlasové 31m AM
10000 - - Časové signály
10005 10100 Letecké USB
10100 10150 Amatérské 30 m CW
10140 10150 Amatérské 30 m digi
11175 11400 Letecké USB
11500 12160 Rozhlasové 25m AM
12230 12577,5Námořní lodní 12MHz USB
12579 12657 Námořní 12 MHz SITOR
12658,513077 Námořní 12MHz CW
13077 13200 Námořní pobřežní 12MHzUSB
13200 13360 Letecké USB
13570 13870 Rozhlasové 22 m AM
14000 14100 Amatérské 20 m CW
14070 14120 Amarérské 20 m digi
14100 14350 Amatérské 20 m USB
15000 - - Časové signály
15010 15100 Letecké USB
15030 15800 Rozhlasové 19 m AM
16360 16805 Námořní lodní 16MHz USB
16806,516903 Námořní 16MHz SITOR
16904,517242 Námořní 16MHz CW
17242 17410 Námořní pobřežní 16MHzUSB
17480 17900 Rozhlasové 16 m AM
17900 18030 Letecké USB
18068 18110 Amatérské 16 m CW
18100 18110 Amatérské 16 m digi
18110 18168 Amatérské 16 m USB
18780 19679 Námořní lodní 19MHz USB
18900 19020 Rozhlasové 15 m AM
19680,519703,5Námořní 19MHz SITOR
19705 19755 Námořní 19MHz CW
19755 19800 Námořní pobřežní 19MHzUSB
20000 - - Časové signály
21000 21150 Amatérské 15 m CW
21080 21120 Amatérské 15 m digi
21150 21450 Amatérské 15 m USB
21450 21850 Rozhlasové 13 m AM
21870 22000 Letecké USB
22000 22374,5Námořní lodní 22MHz USB
22376 22444 Námořní 22MHz SITOR
22445,522696 Námořní 22MHz CW
22696 22855 Námořní pobřežní 22MHzUSB
23200 23350 Letecké USB
24890 24930 Amatérské 12 m CW
24920 24930 Amatérské 12 m digi
24930 24990 Amatérské 12 m USB
25000 - - Časové signály
25070 26099 Námořní lodní 26MHz USB
25670 26100 Rozhlas 11 m AM
26100,526121 Námořní 26MHz SITOR
26122,526145 Námořní 26MHz CW
26145 26175 Námořní pobřežní 26MHzUSB
26515 27405 CB NFM
26965 27405 CB k.1 - 40 NFM,AM,SSB
27410 27999 CB piráti CW,SSB,digi
28000 28200 Amatérské 10 m CW
28050 28150 Amatérské 10 m digi
28200 29700 Amatérské 10 m USB
29500 29700 Amatérské 10 m NFM

Zpět