Zpět

Šumový squelch

U CB radiostanic se používá většinou squelch, řízený silou přijímaného signálu. Ten v některých situacích nepracuje optimálně. U profesionálních radiostanic se spíš používá ovládání podle obsahu šumu v přijímaném signálu. Je to vhodný doplněk i pro CB stanici. Zatímco běžný squelch ostře osekává relace, často i s hlasitým lupnutím, tento squelch má "měkký" přechod mezi stavy a možnost tichého příposlechu i při uzavření. Výhody zvlášť vyniknou např. v mobilním provozu, kde síla signálu často a rychle kolísá, nebo při dlouhodobém poslechu z domácího QTH, kde omezí i dálkové rušení. Při expdičním provozu, díky možnosti "tichého příposlechu", není nutné poslouchat s neustále otevřeným squelchem a nebo riskovat ztrátu slabých vzdálených stanic.

Zapojení sice obsahuje čtyři tranzistory, ale jeho stavba ani oživení nejsou náročné a je možné ho postavit i z "šuplíkových" součástek.
První tranzistor je v zapojení se společným kolektorem, a jeho funkcí je oddělit další stupeň od obvodů CB stanice, a oddělit šumový signál od hovorového kondenzátory C1 a C2. Kondenzátor C3 má za úkol odstranit případné zbytky VF signálu, který by mohly ovlivňovat funkci. Trimrem P1 se nastavuje úroveň šumového signálu, při kterém má squelch uzavírat. Vstup je připojen přímo na obvod FM detektoru stanice, zpravidla vývod integrovaného obvodu. To je důležité pro správnou funkci, zde ještě není kmitočtový průběh omezen na vysokých kmitočtech a šum máme v "plné síle".
Tranzistory T2 a T3 tvoří zesilovač šumového signálu, kondenzátor C4 opět omezuje kmitočtový průběh zesílení tak, aby zesilovačem prošel především šum.
Dále následuje usměrňovač s diodami D1 a D2, na jejich místě nejlépe vyhoví staré germaniové detekční diody. Usměrněným napětím, které už je přímo úměrné obsahu šumu v signálu, se nabíji kondenzátor C8, který ovlivňuje rychlost přechodu mezi uzavřeným a otevřeným stavem. Při větší kapacitě bude squelch osekávat začátky relací a s prodlevou zavírat na konci, při malé kapacitě bude "lupat". Z bodu mezi diodami D1 a D2 je vyveden vypínač squelche, při sepnutí je usměrňovač vyzkratován a celý obvod vyřazen z činnosti. Jako vypínač je s výhodou použit spínač na potenciometru squelche, který u mnoha stanic na levém dorazu spíná "autosquelch", velmi často v podobě pouze pevně nastavené úrovně. Nyní je při potenciometru zcela vlevo zapnutý šumový squelch, po otočení dále se tento vypne, a dalším otáčením vpravo se ovládá původní squelch.
Posledním obvodem je tranzistor T4, který funguje jako spínač, a při otevření napětím ze šumového detektoru vyzkratuje NF signál. Vývod "SQ" je připojen na běžec potenciometru hlasitosti. Trimrem T2 se nastaví velikost útlumu, při minimální hodnotě bude stanice zcela potichu, otočením dále je možné nastavit hlasitost příposlechu. Pro správnou funkci je důležité, aby vyzkratování signálu výstupním tranzistorem nemělo za násedek změnu síly signálu na vstupu squelche. Potom by se obvod rozkmital.

Zpět