Zpět

Rozhlasová vysílací stanice Mělník


Výměna našich rozhlasových vln


Zpráva z časopisu Československý Radiosvět, číslo 11 ročník 1937.

Nová rozhlasová stanice v Mělníku zdědí název Praha II. po strašnické stanici, která bude až na další vyřazena a bude sloužit jen jako reserva. Nová stanice bude vysílat na vlně moravskoslezské stanice 269,5 metrů (1.113 kilocyklů) a stanice v Moravské Ostravě bude přeladěna na strašnickou vlnu 249,2 metrů (1.204 kilocyklů). O době přeladění rozhodne postup prací na nové mělnické stanici. Nenastanou-li nepředvídané překážky, bude přeladění prováděno již v prosinci.


Haló, Praha II. - Mělník


Článek z časopisu Československý radiosvět, číslo 4 ročník 1938.

Před časem jsme již přinesli krátkou zprávu o stavbě nového československého vysilače u Mělníka. Nový vysilač, jehož pokusné vysílání můžeme denně sledovati na vlně 269,5 metrů, nese jméno presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Vysílá energii 100 kW, čímž rozumí se energie nemodulované nosné vlny dodávané do feedru. Od ostatních čekoslovenských vysilačů liší se hlavně tím, že je modulován až na koncovém stupni. Použito je modulace takzvané třídy B. Antena je antifadingová, cca 130 metrů vysoká a váží 43 tuny. Materiál, kterého bylo použito k vybudování stanice a jeho vnitřního i vnějšího zařízení, je asi ze 75% původu domácího a z 25% původu anglicko-francouzského. Náklad na celou vysílací stanici (včetně anteny, pozemku a budov) bude asi 18,5 milionu korun.

Ing K. Ludvík


Na obrázku vlevo je pohled na část budovy rozhlasové stanice. Vzadu antifadingová antena.
Na obrázku vpravo je antifadingová antena nového vysilače v Mělníku. Z obrázku je dobře viděti jak konstrukci věže, tak i provedení kapacitního nástavku.
Zpět