Zpět

Přijímač pro dálkový příjem FM rozhlasu


Vlastní tuner je stavebnice TES 25 S popsaná v časopise Praktická elektronika-AR 1/99. Je použitý bez dalších elektrických úprav, pouze pro nedostatek místa je vstupní jednotka namontovaná naležato vedle plošného spoje tuneru, zatímco původně je zapájená nastojato přímo do desky.

Tuner se ladí kmitočtovou syntézou. Jedná se opět o stavebnici, popsanou v PE-AR 1/2000, jejím konstruktérem je Miloš Zajíc. Stavebnice je navržena přímo pro tuner TES 25 S, ale její použití pro jakýkoli jiný přijímač je samozřejmě možné. Pro FM DXing je výhodná, protože "umí" nejmenší ladící krok 25 kHz, případně je možné nastavit ladění na jeho násobky. Další zajímavé možnosti jsou v nastavení ladícího rozsahu od 40 do 150 MHz, a v nastavení MF kmitočtu od standardních 10,7 MHz do 0. Další popis syntézy je na této stránce.

Přepínání šířky pásma je v krocích 230 / 150 / 110 / 80 kHz. Přepínač je zároveň spřažen s volbou stereo/mono pro šířky 230 a 150 kHz. Samotné přepínání šířky MF je pomocí přídavných zesilovačů s filtry, po jednom pro každou šířku pásma. Filtry se standardní šířkou 230 kHz je možné koupit u prodejců elektronických součástek. Speciální úzké filtry s šířkou propustného pásma 110 kHz a 150 kHz je možné získat pouze u distributora CSDXC. Podrobnosti najdete zde. Filtry s šířkou 80kHz a 56 kHz jsou v současné době v ČR nedostupné.

Na obrázku je upravené zapojení, proti prvnímu přibyla dioda v emitoru prostředního tranzistoru. Při experimentování jsem zjistil, že se tak podstatně zvýšil útlum u nezapojených zesilovačů. Nepotvrdil se tak můj původní předpoklad, že přechod E/B uzavřený kladným napětím přispěje k zablokování signálu. Na desce plošného spoje není tato úprava zakreslena, stačí k emitorovému odporu přidat do série diodu.

Požadovaná šířka pásma se zvolí spojením vývodu "spín." se zemí. Vstupy a výstupy všech zesilovačů jsou spojeny paralelně, a zapojeny mezi MF výstup vstupní jednotky a vstup mezifrekvenčního zesilovače. Zbylé zesilovače pro ostatní šířky pásma jsou bez napájení a pro signál se neuplatní. Standardní široké MF filtry na desce přijímače zůstávají zapojené. Důležité je správné stínění a kostření tuneru, MF zesilovače a desky s přepínáním filtrů. Mě se nejlépe osvědčilo spojení desek vzájemně silnějším vodičem a zároveň samostatné propojení každé desky krátkým vodičem na kovovou kostru. Deska přepínání je orientována stranou výstupu k tuneru a MF, se kterými je spojena co nejkratším drátem. Z druhé strany u vstupů je ukostřena. Výstup tuneru se vstupem přepínání a výstup přepínání se vstupem MF zesilovače je spojen stíněnými kablíky, experimenty s jednostranným ukostřením stínění neměly pozorovatelný vliv a tak mají oba kablíky stínění spojené s kostrou z obou stran. Důležité je také zatížení výstupu tuneru odporem, jedná se o odpor na konci společné vstupní sběrnice, nakreslený na DPS. Vyzkoušejte, zda je účinnější odpor na desce, nebo přímo na výstupu tuneru. Hodnota je kolem 330 Ohm. To odpovídá zatěžovací impedanci MF filtru, pokud není mezi tunerem a vstupem filtr, a vstup desky přepínání je zapojený přímo na tuner, je možné jít níž, v mém případě na 68 Ohm. Odpory v bázích tranzistorů označené závorkami bude případně nutné změnit, pro dosažení správných pracovních bodů tranzistorů.

Zde je nákres destičky spojů, použité v přijímači. Nákres je na čtverečkovaném papíru v rastru 5x5 mm. Obrázek je ze strany spojů, horní strana se součástkami je tvořena celistvou měděnou plochou sloužící jako stínění. Jako námět pro další vývoj bych doporučil náhradu obyčejných keramických kondenzátorů za SMD, a zkusit přidat ohrádku a přepážky z pocínovaného plechu. Pozor na drátovou propojku emitorového odporu prvního tranzistoru s vývodem "spín" !

RDS dekodér je běžný RDS manager (dnes už bohužel nedostatkové zboží) vykuchaný z krabičky a nastálo vestavěný do přijímače.

NF zesilovač je 2x LM 386 ve standardním zapojení, jeho napájecí napětí je sníženo stabilizátorem 7809, jinak by i při 8 Ohm. reproduktorech pracoval na hranici zničení.

Celek je vestavěn do šasi z hliníkových plechů a profilů. Nahoře jsou všechny digitální obvody (syntéza, RDS) a akumulátor 12V/2Ah. pod šasi jsou zase všechny analogové obvody.

Náměty a vylepšení

Poznatky z provozu - při šířce pásma 150 kHz je zkreslení nepozorovatelné, při 110 kHz jen v modulačních špičkách u stanic s velkým zdvihem a při 80 kHz je třeba počítat se znatelným zkreslením signálu. Při šířkách 110 a zejména 80 kHz je nutné počítat se zhoršenou funkcí RDS. To, co jsem původně považoval za zahlcení vstupu tuneru se nakonec ukázalo jako nedostatečný útlum přepínacích zesilovačů, kde signál odpojenými částmi stále trochu procházel. Po zmíněných úpravách - přidání diody a důkladném kostření problém zcela zmizel. Měřící přístroj na předním panelu funguje jako S-metr a výhledově i jako kontrola napětí baterie, ale zapojení ještě potřebuje vývoj.

Připravuji DPS pro kolegu z CSDXC, kde budou dvě dvojice filtrů, a také zakreslená přidaná dioda. Po praktickém vyzkoušení ji přidám na stránku, stejně jako zkušenosti ze stavby a pokusů s upraveným zapojením.

Cena přijímače by šla snížit vynecháním syntézy, a její nahrazení analogovým laděním s digitální stupnicí. Digitální stupnice se dá při troše štěstí sehnat třeba z vyřazených low - end autorádií, která bývají poškozena zkratem na reproduktorech, přepólováním, apod. Jako vhodný vstupní díl můžu doporučit výrobek z bývalé NDR (snad z přijímače Proxima), laděný trojitým vzduchovým kondenzátorem.

Zpět