Zpět

Digitální stupnice

Frequency display

snadno a jednoduše

Ano, skutečně snadno a jednoduše, proti jiným konstrukcím s mikrokontroléry, nebo dokonce CMOS nebo TTL obvody. Je zde jedno ALE - pokud se vám povede integrované obvody LC 7265 a LB 3500 někde koupit. LC 7265 měla v nabídce firma NEDIS - KERR v Trutnově (bývalý Kerr Elektronik), a bude možná i u firem jako Tipa, Hadex, nebo AGB. Větší oříšek bude LB3500, který byl v nabídce u Tipy, ale obávám se zda nešlo o definitivně posledních pár kousků. Tyto obvody se v polovině 90, let dávaly do digitálních stupnic v ručně laděných přijímačich, především autorádiích. Ty už mezitím dožily, a tak další možností je "bufet" ve sběrných dvorech, burzách, apod, kde s trochou štěstí seženete nějaký vrak rádia s kompletní stupnicí.

Obvod LC7265 je kompletní 3,5místná digitální stupnice pro AM i FM. V režimu AM (vývod 20 spojen se zemí) zobrazuje kmitočet s přesností na 1 kHz, a s možností volby MF kmitočtu 450, 455, nebo 468 kHz. Udávaný rozsah je do 2 MHz, ale při vyšším kmitočtu stupnice dál funguje, zobrazení přitom "přeteče". Vstupní kmitočet např. 2,5MHz se tedy zobrazí jako ,050. Když se vypustí zobrazení MHz, je možné použití i pro krátké vlny.
V režimu FM s pracuje s přesností na 100 kHz, s odečtením MF 10,7 MHz, a opět možností volby. Vstup FM ale vyžaduje signál z oscilátoru vydělený 8.

Obvod LB 3500 je předdělička 8 pro vstup FM IN LC 7265.

Podrobnosti o obou IO jsou v datasheetech, k vyhledání zde

Schéma zapojení:Použité segmentovky jsou se společnou anodou, ve schématu je zakresleno rozložení segmentů při pohledu zepředu. Segmentovka č.1 je první, č.4 poslední číslo displeje. Vývody MHz a kHz spínají příslušnou desetinnou tečku. Všechny segmenty mají společný anodový odpor, to má za následek mírné kolísání jasu displeje při změně zobrazení. Zamezilo by se tomu osazením samostatného odporu pro každý segment - ale to je 25 ks.
Krystal má kmitočet 7,2 MHz, je k sehnání např. ve firmě Krystaly Hradec Králové. S použitým kusem oscilátor IO kmital na 7202,5 kHz, a displej ukazoval na FM o 0,1 MHz nižší kmitočet. Zvětšení kondenzátorů z 22pF na 39pF moc nepomáhalo, nakonec jsem dal do série s krystalem tlumivku 15 mikroHenry.
Vývody FIF a AIF se připojením na zem nebo +napájení volí přesný MF kmitočet podle následující tabulky:

FIF1/FIF2/FIF3/MF kmitočet
0 / 0 / 0 / +10,700 (oscilátor nad přijímaným kmitočtem)
0 / 0 / 1 / +10,725
0 / 1 / 0 / +10,675
0 / 1 / 1 / +10,750
1 / 0 / 0 / -10,700 (oscilátor pod přijímaným kmitočtem)
1 / 0 / 1 / -10,725
1 / 1 / 0 / -10,675
1 / 1 / 1 / -10,650

AIF1 AIF2 MF kmitočet
0 / 0 / +450
1 / 0 / +455
1 / 1 / +469

Vývod 20 přepíná stupnici FM a AM - pokud je spojen přes odpor 10 kOhm na +, stupnice čítá v FM, při ukostření v AM módu. Ve schématu je zakresleno přepínání spínačem, na plošném spoji bylo použito přepínání spínacím tranzistorem, do jehož báze se přivádí napájecí napětí AM dílu.Dále jsou náčrtky plošných spojů, první deska je s IO, druhá s displejem. Náčrtek je na čtverečkovaném papíru s rastrem 5x5mm. Pozor, LC7265 má rozteč vývodů 1,78 mm, LB3500 standardních 2,5 mm.

Na závěr ukázka tovární konstrukce.Zpět