Zpět

Vysílací stanice Bratislava


Článek z časopisu Radioamatér, číslo 8 ročník 1926.

Slovensko dostává pomalu též svoje přislíbené vysílací stanice a v Bratislavě vysílačka jest již v čínnosti. Radiojournal se dohodl právě s ředitelem Slovenského Národního divadla Oskarem Nedbalem, že tento převezme řízení hudebních programů bratislavské vysílací stanice. Ze slovenských hudebníků bude spolupracovati prof. Rupelt. Jméno Oskara Nedbala ručí již samo za to, že bratislavská stanice bude programově na mimořádné výši umělecké a že Slovensku bude zajištěn dobrý rozhlas. Stanice bude též vysílati opery a symfonické koncerty za dirigování Nedbalova.
Přinášíme dnes několik pohledů na uspořádání této nové vysílačky.


Budova, v níž jest bratislavská vysílací stanice umístěna


Rozvodná deska


Kontrolní místnost s amplifikací


Vysílací aparatura


Místnost s akumulátory

Zpět