CB call:

Jirka Kostelec

HAM call:

OK1MES

Jiří Kaplan 2003 - 2018

§ ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § !

Důležité upozornění


Tyto stránky obsahují informace, získané vlastním studiem a praktickými pokusy. Při nich nebyla důsledně řešena problematika bezpečnosti, ochrany před úrazem nebo škodou ani souladu s platnými normami, bezpečnostními nebo jinými předpisy. Stránky jsou proto pouze informací o vlastních zkušenostech, nejsou odbornou radou nebo odborným návodem ve smyslu nového Občanského zákoníku. Praktickým využitím těchto informací podstupujete riziko škody nebo úrazu, např. od elektrického proudu, atmosférického přepětí, přímého úderu blesku, zřícení konstrukcí, pádu z výšky, apod. Veškerá rizika podstupuje sami a autor stránek za ně nepřebírá žádnou zodpovědnost.
§ ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § ! § !

AKTUÁLNĚ

V článku o rámových anténách najdete popis druhé verze aktivní středovlnné rámové antény.

Před časem jsem sehnal knihu "Prvních deset let československého rozhlasu". Obsahuje informace i o vysílačích, o kterých jsem se v dobovém radiotechnickém tisku nedozvěděl. Připravuji proto další články o historických vysílačích.
Přidal jsem popis prvního strašnického vysílače a vysílače Moravská Ostrava.


V minulosti zde byly také články, které měly krátkodobou platnost. Pro ně je podoba klasických webových stránek trochu nevýhodná, proto je budu dávat na svůj

BLOG
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Přijímače
Komunikační:

RFT EKD 300

R250M

R4 - Labe

Lambda 4


Komerční:

Vef 206


Home made:

Krystalky

Bateriová jednolampovka na 12V

Dvoulampovky

Tranzistorové audiony a přímozesilující přijímače

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Radiový příjemTabulka rozhlasových, amatérských, leteckých a námořních pásem do 30MHz.

Tabulka vybraných kmitočtových pásem nad 25 MHz

RX pro dálkový příjem FM rozhlasu

Pokusy s digitálním rozhlasem DAB

Pokusy s DVBT

Jednoduchá digitální stupnice pro AM/FM

Antény:


Miniwhip

Ještě o Miniwhipu

Rámové antény

Smyčkové antény

Drátové antény 1

Drátové antény 2

Připojení antény k rádiu

Malý anténní rozvod pro AM pásma

Odkazy:


Československý DX klub
Klub lidí, zajímajících se o rádiový příjem všeho druhu.

Nový DX blog Karla Honzíka

Stránky OK1ZOO

Odkazy na stránky o bastlení OK1IKE: ok1ike.c-a-v.com a ok1ike.nagano.cz

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

CB radio

Rozhledna Vrbice
(Odkaz na stránku obce Vrbice)

Šumový squelch

Radiostanice R109d

Antény:Jednoduchý půlvlnný dipól

Antény typu "Ground Plane"

Vojenské drátové antény

Závěsná anténa "Králíkovka"

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vysílání na amatérských pásmech

Moje zařízení

Transceiver Otava

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Něco z historie (nejen) rádia


Rozhlasové a radiokomunikační vysílače


Rozhlasový vysílač Praha Kbely (1923)

Vysílací stanice Poděbrady (1923)

Rozhlasový vysílač Praha Strašnice 500W (1925)

Rozhlasový vysílač Praha Strašnice 5kW (1925)

Rozhlasový vysílač Brno Komárov (1926)

Rozhlasový vysílač Bratislava (1926)

Rozhlasový vysílač Košice (1927)

Československé rozhlasové vysílače (1927)

Rozhlasový vysílač Bratislava (1929)

Rozhlasový vysílač Moravská Ostrava (1929)

Rozhlasový vysílač Liblice (1931)

Vysílací radiotelegrafní stanice Poděbrady (1931)

Rozhlasový vysílač Praha Strašnice 5kW (1933)

Rozhlasový vysílač Mělník (1937-38)

Rozhlasový vysílač Liblice (1963)

* * * * *

Rozhlasové vysílače po roce 1945


Najdete je na těchto odkazech - stránkách jiných autorů:
www.sweb.cz/stredni.vlny
www.sweb.cz/dlouhevlny

* * * * * * *

Další zajímavosti (nejen) o rádiu:telefonování v roce 1902

Rádiové spojení a radionavigace v letectví (1932)

Žárovky (1924 - ?)